Logo BOU
Bewindvoering
Inkomensbeheer
Budgetcoaching

Inkomensbeheer

Wat kan de inkomensbeheerder voor u doen?

Als inkomensbeheerder van Budget Ondersteuning Utrecht kan ik uw financiële zaken geheel of gedeeltelijk overnemen.

Als inkomensbeheerder kan ik dezelfde werkzaamheden als een bewindvoerder uitvoeren, zonder tussenkomst van een rechter. U bepaalt zelf welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en wanneer de ondersteuning begint en stopt.

Als inkomensbeheerder van Budget Ondersteuning Utrecht maak ik samen met u afspraken over wie welke werkzaamheden verricht.
Deze afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.


Voor wie is inkomensbeheer bedoeld?

Heeft u behoefte aan gehele of gedeeltelijke overname van uw financiële zaken, maar komt u niet in
aanmerking voor bewindvoering of wilt u geen bewindvoering?
Dan is inkomensbeheer van Budget Ondersteuning Utrecht geschikt voor u.

'Achmed is niet altijd op tijd met het betalen van zijn vaste lasten. Hij vindt het lastig om te onthouden wanneer wat betaald moet worden. Hierdoor krijgt hij nog wel eens een aanmaning, wat hem veel stress en extra kosten geeft. Hij zou het fijn vinden als het betalen van de vaste lasten hem uit handen wordt genomen en er geld apart wordt gehouden voor grote uitgaven.'

 

Werkwijze

Kennismaking

Als inkomensbeheerder van Budget Ondersteuning Utrecht kom ik eerst bij u langs om kennis te maken.
Tijdens de kennismaking zal ik u vertellen wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Tijdens het gesprek kunt u vragen stellen om een duidelijk beeld te krijgen van wat ik als inkomensbeheerder voor u kan doen.
Wanneer u besluit om gebruik te maken van inkomensbeheer van Budget Ondersteuning Utrecht kunt u het aanmeldformulier invullen. Het aanmeldformulier is als link te vinden onder de tab formulieren.


Dienstverleningsovereenkomst

Om een goede samenwerking te realiseren spreken we (nogmaals) verwachtingen naar elkaar toe uit en leggen deze vast in een dienstverleningsovereenkomst.

Het gaat hierbij onder andere om afspraken over:

 • Welke diensten verzorg ik als inkomensbeheerder en wat blijft u zelf doen.
 • Hoe, wanneer en hoe vaak er contact is.
 • Op welke manier we communiceren.
 • Op welke manier u inzicht krijgt in uw financiën.
 • Op welke momenten u uw leefgeld krijgt.
 • Hoe u extra uitgaven kunt aanvragen.

Ik zal u ook een persoonlijke volmacht laten tekenen om uw financiële zaken te kunnen regelen.


Verzamelen van gegevens

Om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie zult u de volgende gegevens moeten verzamelen.

 • Polis ziektekosten verzekering.
 • Polis uitvaartverzekering.
 • Polis aansprakelijkheidsverzekering.
 • Kopie van alle bankrekeningen van de laatste 3 maanden.
 • Kopie recente brieven van schuldeisers, maximaal 1 maand oud.
 • Kopie uitkeringsspecificatie of loonstrook van de laatste 3 maanden en de jaaropgave.
 • Kopie afspraken rondom kostgeld (indien van toepassing).
 • Kopie huurcontract en huurspecificatie of hypotheekovereenkomst
 • Kopie van contract en laatste afrekening van de leverancier van gas, water en licht.
 • Kopie overige abonnementen en lidmaatschappen.


Bankrekeningen

Afhankelijk van de onderlinge afspraken die er zijn gemaakt zullen er 1 a 3 rekeningen geopend worden die in mijn beheer als inkomensbeheerder komen.

 • Beheerrekening
 • Spaarrekening
 • Leefgeldrekeningen

U zult zelf een pinpas van de leefgeldrekening krijgen waar wekelijks of maandelijks geld op wordt gestort. Om er voor te zorgen dat u inzicht blijft houden in uw financëin ontvangt u zelf de bankafschriften van alle rekeningen. Deze kunt u bewaren in een mapje dat u van de bank krijgt.
Vervolgens zullen we samen de oude rekeningen opzeggen.


Post

Naar alle financiële instanties waar u mee te maken heeft, zal een brief gestuurd worden met het verzoek uw post in het vervolg naar Budget Ondersteuning Utrecht te sturen.


Begroting

Ik zal een begroting maken op basis van de huidige inkomsten en uitgaven. Vervolgens zullen we samen de begroting bekijken. Ik zal proberen u inzicht te geven in uw eigen financiële situatie en uw uitgavepatroon.
Vervolgens zullen we samen een nieuwe sluitende begroting maken.
Wanneer u een aanvraag doet voor extra geld zal er altijd gekeken worden naar welk bedrag hiervoor gereserveerd is in de begroting en hoeveel daar nog van over is.


Verdere verloop inkomensbeheer

 • Op vaste, vooraf afgesproken data wordt uw leefgeld op uw rekening gestort.
 • Als inkomensbeheerder zal ik er voor zorgen dat alle betalingen gedaan worden zoals vast gelegd is in de dienstverleningsovereenkomst.
 • U kunt telefonisch of via de mail eventuele extra uitgaven aanvragen. Aanvragen dienen minimaal 1 week van te voren gedaan te worden.
 • Samen maken we jaarlijks een nieuwe begroting.


Ondersteuning bij schulden

Wanneer u schulden heeft kunt u ook bij Budget Ondersteuning Utrecht terecht voor inkomensbeheer. Een voorwaarde is wel dat u of iemand vanuit uw netwerk de kosten voor inkomensbeheer betaalt. In een enkel geval kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Wanneer u ondersteuning wil bij het oplossen van schulden kan dit op 2 manieren.

Manier 1: Als inkomensbeheerder geef ik u voornamelijk informatie en advies over hoe u, uw schulden kunt oplossen.
 • U verzamelt samen met iemand uit uw netwerk of met behulp van eventuele hulpverlening recente brieven van alle schuldeisers. Brieven met overzichten van ouder dan een maand worden opnieuw opgevraagd.
 • Als inkomensbeheerder maak ik samen met de u, iemand uit uw netwerk of eventueel hulpverlening een VLTB-berekening en een definitief schuldenoverzicht.
 • Ik geef u, iemand uit uw netwerk of eventueel een hulpverlener informatie en advies over hoe u in contact kunt komen met schuldeisers om afbetalingsregelingen te treffen en hoe eventueel het traject richting schuldhulpverlening verloopt*.
 • Als inkomensbeheerder regel ik de zaken die vastgelegd zijn in de dienstverleningsovereenkomst.

* U bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van het traject bij schuldhulpverlening.


Manier 2: Als inkomensbeheerder bied ik u ondersteuning bij het oplossen van de schulden.

In dit geval zullen alle financiën in het beheer komen van mij als inkomensbeheerder.

 • U verzamelt samen met iemand vanuit uw netwerk of met behulp van eventuele hulpverlening recente brieven van alle schuldeisers. Brieven met overzichten ouder dan een maand worden opnieuw opgevraagd. Indien u geen ondersteuning van derden heeft, kan ik u hierbij ondersteunen**.
 • Als inkomensbeheerder maak ik een VLTB berekening.
 • Als inkomensbeheerder neem ik contact op met de schuldeisers en vraag hun om een afbetalingsregeling op basis van de afloscapaciteit en de huidige schulden van de klant**.
 • Uw vrij te besteden bedrag wordt teruggebracht naar het bedrag dat uit de VLTB berekening komt minus de kosten voor inkomensbeheer.
 • Zijn de schulden zo hoog dat aflossing binnen 3 jaar niet mogelijk is dan zal ik u richting schuldhulpverlening leiden*.
 • Wanneer u in de schuldhulpverlening zit zal ik als inkomensbeheerder alle vaste lasten blijven betalen en zorgen dat de afloscapaciteit van u bij de gemeente terecht komt.

* U bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van het traject bij schuldhulpverlening.
** Aan deze ondersteuning zijn extra kosten verbonden.